Luật

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Luật, Trang 3
Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Số hiệu: 02/2007/QH12Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***** Số: 02/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT PHÒNG,
Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Số hiệu: 05/2007/QH12Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng D kin chnh sa QUỐC HỘI***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 05/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Số hiệu: 03/2007/QH12Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 03/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT PHÒNG,
Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Số hiệu: 04/2007/QH12Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 04/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT THUẾ
Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2007

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2007

Số hiệu: 01/2007/QH12Ngày ban hành: 04 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/2007/QH12 Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2007 LUẬT SỬA
Bộ luật lao động sửa đổi 2007

Bộ luật lao động sửa đổi 2007

Số hiệu: 84/2007/QH11Ngày ban hành: 02 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 84/2007/QH11 Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007 QUỐC HỘI
Luật tổ chức Quốc Hội sửa đổi 2007

Luật tổ chức Quốc Hội sửa đổi 2007

Số hiệu: 83/2007/QH11Ngày ban hành: 02 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 83/2007/QH11 Hà Nội, ngày 02tháng 04 năm 2007 LUẬT SỬA
Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Số hiệu: 75/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 75/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm
Luật Cư trú 2006

Luật Cư trú 2006

Số hiệu: 81/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 81/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm
Luật Dạy nghề 2006

Luật Dạy nghề 2006

Số hiệu: 76/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 76/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm
Luật Công chứng 2006

Luật Công chứng 2006

Số hiệu: 82/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 82/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm
Luật quy định người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

Luật quy định người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

Số hiệu: 72/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 72/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006
Luật quản lý thuế 2006

Luật quản lý thuế 2006

Số hiệu: 78/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng THU VI?N PHÁP LU?T QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 78/2006/QH11 Hà Nội,
Luật Bình đẳng giới 2006

Luật Bình đẳng giới 2006

Số hiệu: 73/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 73/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm
Luật Đê điều 2006

Luật Đê điều 2006

Số hiệu: 79/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng THU VI?N PHÁP LU?T QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 79/2006/QH 11 Hà Nội, ngày

Tin nổi bật Luật

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB