Mẫu văn bản

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Mẫu văn bản, Trang 10
Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu
Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc
Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu đề xuất bổ nhiệm cán bộ

Mẫu đề xuất bổ nhiệm cán bộ

Mẫu đề xuất bổ nhiệm cán bộ
Mẫu bảng tự nhận xét của cán bộ

Mẫu bảng tự nhận xét của cán bộ

Mẫu bảng tự nhận xét của cán bộ
Mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm

Mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm

Mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm
Mẫu phiếu thăng chức

Mẫu phiếu thăng chức

Mẫu phiếu thăng chức
Mẫu phiếu đánh giá cán bộ

Mẫu phiếu đánh giá cán bộ

Mẫu phiếu đánh giá cán bộ
Mẫu bảng tổng hợp đánh giá công việc

Mẫu bảng tổng hợp đánh giá công việc

Mẫu bảng tổng hợp đánh giá công việc
Mẫu bảng tổng hợp vi phạm nội quy, quy chế

Mẫu bảng tổng hợp vi phạm nội quy, quy chế

Mẫu bảng tổng hợp vi phạm nội quy, quy chế
Mẫu đề nghị cộng điểm

Mẫu đề nghị cộng điểm

Mẫu đề nghị cộng điểm
Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy
Mẫu biên bản đánh giá công việc

Mẫu biên bản đánh giá công việc

Mẫu biên bản đánh giá công việc
Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu

Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu

Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu
Mẫu tiêu chuẩn đánh giá công việc

Mẫu tiêu chuẩn đánh giá công việc

Mẫu tiêu chuẩn đánh giá công việc

Tin nổi bật Mẫu văn bản

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB