Nghị quyết

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Nghị quyết, Trang 7
Nghị quyết 104/2010/NQ-HĐND đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 26 ban hành

Nghị quyết 104/2010/NQ-HĐND đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 26 ban hành

Số hiệu: 104/2010/NQ-HĐNDNgày ban hành: 13 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đào Nghĩa Nghiêm HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 104/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 101/2010/NQ-HĐND ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 26 ban hành

Nghị quyết 101/2010/NQ-HĐND ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 26 ban hành

Số hiệu: 101/2010/NQ-HĐNDNgày ban hành: 13 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đào Nghĩa Nghiêm HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 02/NQ-CPNgày ban hành: 11 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 02/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010
Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2010 thành lập phường Chiềng Cơi thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2010 thành lập phường Chiềng Cơi thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 01/NQ-CPNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010
Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp đối với phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp đối với phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 18 ban hành

Số hiệu: 26/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trịnh Đình Dũng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2009/NQ-HĐND Vĩnh
Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa IX, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa IX, kỳ họp thứ 18 ban hành

Số hiệu: 20/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Câu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm 2010 đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm 2010 đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 16/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: K' Beo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/NQ-HĐND Gia Nghĩa,
Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 14/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: K' Beo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 14/2009/NQ-HĐND Gia Nghĩa,
Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 11/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: K' Beo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2009/NQ-HĐND Gia Nghĩa,
Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-TLĐ-NN&PTNT về việc đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-TLĐ-NN&PTNT về việc đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 02/NQLT-TLĐ-NN&PTNTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Cao Đức Phát, Đặng Ngọc Tùng TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh
Nghị quyết 295/2009/NQ-HĐND về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở địa bàn cấp xã do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 295/2009/NQ-HĐND về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở địa bàn cấp xã do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 295/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Hồng Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 295/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập thị trấn thuộc các huyện: Thạnh Trị, Long Phú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên để thành lập huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập thị trấn thuộc các huyện: Thạnh Trị, Long Phú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên để thành lập huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 64/NQ-CPNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 64/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009 NGHỊ
Nghị quyết 304/2009/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 304/2009/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 304/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Hồng Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 304/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 287/2009/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 287/2009/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 287/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Hồng Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 287/2009/NQ-HĐND Vinh,
Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND  về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 300/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Hồng Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 300/2009/NQ-HĐND

Tin nổi bật Nghị quyết

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB