Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 2
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Số hiệu: 11/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 29 tháng 04 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2003/PL-UBTVQH11 Hà
Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Số hiệu: 10/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 17 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 10/2003/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Số hiệu: 07/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2003/PL-UBTVQH11 Hà
Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003

Số hiệu: 08/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08/2003/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh dân số năm 2003

Pháp lệnh dân số năm 2003

Số hiệu: 06/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/PL-UBTVQH11 Hà
Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Số hiệu: 01/2002/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 04 tháng 10 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/2002/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Số hiệu: 44/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 02 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 44/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002

Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002

Số hiệu: 42/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 05 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 42/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002

Số hiệu: 43/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 05 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 43/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Số hiệu: 41/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 05 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 41/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Giá năm 2002

Pháp lệnh Giá năm 2002

Số hiệu: 40/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 26 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

Số hiệu: 39/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 16 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 39/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Số hiệu: 38/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 08 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 38/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh luật sư năm 2001

Pháp lệnh luật sư năm 2001

Số hiệu: 37/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 07 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 37/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001

Số hiệu: 36/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 07 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 36/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,

Tin nổi bật Pháp lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB