Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 3
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Số hiệu: 35/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 19 tháng 05 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 35/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp Lệnh thư viện năm 2000

Pháp Lệnh thư viện năm 2000

Số hiệu: 31/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Số hiệu: 26/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 08 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Số hiệu: 27/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 08 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Số hiệu: 25/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 07 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000

Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000

Số hiệu: 23/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 23/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội ,
Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000

Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000

Số hiệu: 24/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2000/PL-UBTVQH10 Hà
Pháp lệnhsửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, Công chức năm 2000

Pháp lệnhsửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, Công chức năm 2000

Số hiệu: 21/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 21/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 2000

Số hiệu: 22/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 22/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2000

Số hiệu: 19/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 14 tháng 02 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 19/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999

Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999

Số hiệu: 18/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 12 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999

Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999

Số hiệu: 17/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 12 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 17/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh đo lường năm 1999

Pháp lệnh đo lường năm 1999

Số hiệu: 16/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 06 tháng 10 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 16/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh đo lường năm 1999

Pháp lệnh đo lường năm 1999

Số hiệu: 16/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 06 tháng 10 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 16/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích năm 1999

Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích năm 1999

Số hiệu: 15/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 03 tháng 09 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 15/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,

Tin nổi bật Pháp lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB