***, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công ước 172 năm 1991 về điều kiện lao động trong các khách sạn và nhà hàng và các cơ sở tương tự

Công ước 172 năm 1991 về điều kiện lao động trong các khách sạn và nhà hàng và các cơ sở tương tự

Số hiệu: 172Ngày ban hành: 25 tháng 06 năm 1991 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 172 CÔNG ƯỚC VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG VÀ CÁC CƠ SỞ TƯƠNG TỰ, 1991 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội

***, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 07:25:59
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag ***

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB