***, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công ước 173 năm 1992 về bảo vệ những yêu sách của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động mất khả năng thanh toán

Công ước 173 năm 1992 về bảo vệ những yêu sách của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động mất khả năng thanh toán

Số hiệu: 173Ngày ban hành: 23 tháng 06 năm 1992 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 173 CÔNG ƯỚC VỀ VIỆC BẢO VỆ NHỮNG YÊU SÁCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN, 1992 Hội nghị toàn thể

***, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/10/2020 04:37:42
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag ***

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB