***, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công ước 179 năm 1996 về tuyển mộ và sắp xếp việc làm đối với thuyền viên

Công ước 179 năm 1996 về tuyển mộ và sắp xếp việc làm đối với thuyền viên

Số hiệu: 179Ngày ban hành: 22 tháng 10 năm 1996 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 179 CÔNG ƯỚC VỀ TUYỂN MỘ VÀ SẮP XẾP VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THUYỀN VIÊN,1996 Hội nghị Toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế được Hội đồng quản trị ILO tổ chức

***, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 19:53:03
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag ***

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB