16/UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tri 16/UB năm 1977 hướng dẫn việc vận động tổ chức phong trào sản xuất cho xuất khẩu quy mô lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tri 16/UB năm 1977 hướng dẫn việc vận động tổ chức phong trào sản xuất cho xuất khẩu quy mô lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 16/UBNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 1977 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày

16/UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 07:27:40
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag 16/UB

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB