17/TT-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tri 17/TT-UB năm 1978 về việc kiểm kê, quản lý chặt chẽ nhà cửa, tài sản của tư sản thương nghiệp trốn chuyển đi sản xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tri 17/TT-UB năm 1978 về việc kiểm kê, quản lý chặt chẽ nhà cửa, tài sản của tư sản thương nghiệp trốn chuyển đi sản xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 17/TT-UBNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 1978 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Vũ Đình Liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 17/TT-UB TP. Hồ Chí Minh,

17/TT-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/10/2020 06:52:58
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag 17/TT-UB

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB