1880/UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tri 1880/UB năm 1976 hướng dẫn việc kiểm kê xử lý tài sản vắng chủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tri 1880/UB năm 1976 hướng dẫn việc kiểm kê xử lý tài sản vắng chủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1880/UBNgày ban hành: 11 tháng 11 năm 1976 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1880/UB Tp. Hồ Chí Minh,

1880/UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/10/2020 06:59:45
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag 1880/UB

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB