20/TT-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 20/TT-UB-1981 về trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ công nhân viên chức có mức lương thấp và cho các đối tượng có mức sinh hoạt phí thấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tư 20/TT-UB-1981 về trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ công nhân viên chức có mức lương thấp và cho các đối tượng có mức sinh hoạt phí thấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/TT-UBNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 1981 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 20/TT-UB TP. Hồ Chí Minh,
Thông tri 20/TT-UB năm 1978 bổ sung một vài nội dung vào điểm thứ nhất Thông tri 19/TT-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tri 20/TT-UB năm 1978 bổ sung một vài nội dung vào điểm thứ nhất Thông tri 19/TT-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/TT-UBNgày ban hành: 10 tháng 07 năm 1978 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Vũ Đình Liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 20/TT-UB TP. Hồ Chí Minh,

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB