22/TT-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tri 22/TT-UB năm 1978 về một số quy định cụ thể đối với người Hoa thuộc khu vực sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp bỏ trốn ra nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tri 22/TT-UB năm 1978 về một số quy định cụ thể đối với người Hoa thuộc khu vực sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp bỏ trốn ra nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/TT-UBNgày ban hành: 16 tháng 08 năm 1978 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Văn Đại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 22/TT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 16

22/TT-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 09/02/2023 02:58:36
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag 22/TT-UB

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB