23/TT-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tri 23/TT-UB năm 1978 về việc khẩn trương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đơn vị được thành phố cử đi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tri 23/TT-UB năm 1978 về việc khẩn trương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đơn vị được thành phố cử đi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 23/TT-UBNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 1978 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Văn Đại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/TT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày

23/TT-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/10/2020 06:08:42
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag 23/TT-UB

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB