317/QĐ-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 317/QĐ-UB năm 1977 về việc phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 317/QĐ-UB năm 1977 về việc phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 317/QĐ-UBNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 1977 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đình Liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 317/QĐ-UB Tp. Hồ Chí

317/QĐ-UB, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 01/06/2020 17:18:03
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag 317/QĐ-UB

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB