Bùi Hồng Lĩnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 2627/LĐTBXH-ATLĐ điều chỉnh chức danh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 2627/LĐTBXH-ATLĐ điều chỉnh chức danh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2627/LĐTBXH-ATLĐNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 07/2012/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông tư 02/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 02/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 02/2012/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 18 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1725/LĐTBXH-PCTNXH về hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1725/LĐTBXH-PCTNXH về hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1725/LĐTBXH-PCTNXHNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1725/LĐTBXH-PCTNXH về hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1725/LĐTBXH-PCTNXH về hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1725/LĐTBXH-PCTNXHNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1609/LĐTBXH-NCC về hướng dẫn xử lý vướng mắc khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1609/LĐTBXH-NCC về hướng dẫn xử lý vướng mắc khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1609/LĐTBXH-NCCNgày ban hành: 23 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1609/LĐTBXH-NCC
Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 08/2011/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 08/2011/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1041/LĐTBXH-VP về đảm bảo an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1041/LĐTBXH-VP về đảm bảo an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1041/LĐTBXH-VPNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1041/LĐTBXH-VP về đảm bảo an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1041/LĐTBXH-VP về đảm bảo an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1041/LĐTBXH-VPNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 1170/QĐ-LĐTBXH năm 2010 chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1170/QĐ-LĐTBXH năm 2010 chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1170/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1170/QĐ-LĐTBXH Hà
Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 03/2010/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 19 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số:
Công văn 129/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện chính sách tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 129/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện chính sách tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 129/LĐTBXH-KHTCNgày ban hành: 12 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Công văn 4896/LĐTBXH-TTr hướng dẫn công tác thanh tra năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 4896/LĐTBXH-TTr hướng dẫn công tác thanh tra năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4896/LĐTBXH-TTrNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:
Quyết định 1747/QĐ-LĐTBXH năm 2009 bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1747/QĐ-LĐTBXH năm 2009 bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1747/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Hồng Lĩnh BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 1747/QĐ-LĐTBXH

Bùi Hồng Lĩnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:04:38
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Bùi Hồng Lĩnh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB