Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 16-TT/LB năm 1992 về trợ cấp đối với công nhân, viên chức hành chính - sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 16-TT/LB năm 1992 về trợ cấp đối với công nhân, viên chức hành chính - sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16-TT/LBNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 1992 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Thông tư liên tịch 03/TT-LB năm 1992 hướng dẫn trợ cấp thêm đối với công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 03/TT-LB năm 1992 hướng dẫn trợ cấp thêm đối với công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 03/TT-LBNgày ban hành: 07 tháng 03 năm 1992 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Thông tư liên tịch 04/TT-LB năm 1992 hướng dẫn bù giá điện cho công nhân viên chức lực lượng vũ trang hưởng lương và các đối tượng chính sách xã hội do Bộ Tài chính - Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 04/TT-LB năm 1992 hướng dẫn bù giá điện cho công nhân viên chức lực lượng vũ trang hưởng lương và các đối tượng chính sách xã hội do Bộ Tài chính - Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 04/TT-LBNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 1992 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Thông tư liên tịch 15-TT/LB năm 1991 hướng dẫn Quyết định 468-QĐ/LB về hệ số trượt giá đúng để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 15-TT/LB năm 1991 hướng dẫn Quyết định 468-QĐ/LB về hệ số trượt giá đúng để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15-TT/LBNgày ban hành: 06 tháng 12 năm 1991 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Thông tư liên bộ 05-LB/TT năm 1991 về việc xác định hạch toán bữa ăn giữa ca trong sản xuất kinh doanh do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ tài chính ban hành

Thông tư liên bộ 05-LB/TT năm 1991 về việc xác định hạch toán bữa ăn giữa ca trong sản xuất kinh doanh do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 05-LB/TTNgày ban hành: 01 tháng 07 năm 1991 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 07:02:04
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB