Bùi Văn Nam, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 1735/TCT-TCCB về niêm yết công khai kết quả thi và nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1735/TCT-TCCB về niêm yết công khai kết quả thi và nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1735/TCT-TCCBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1735/TCT-TCCBV/v Niêm yết
Công văn 4272/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4272/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4272/TCT-CSNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 4272/TCT-CSV/v chính sách
Công văn 4271/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4271/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4271/TCT-CSNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4271/TCT-CS V/v ưu đãi thuế
Công văn 4172/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4172/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4172/TCT-DNLNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 4172/TCT-DNLV/v Thuế GTGT đối
Công văn 2009/TCT-PC về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2009/TCT-PC về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2009/TCT-PCNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2009/TCT-PCV/v chính sách thuế TNDN
Công văn 1990/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Ban quản lý dự án Khí Điện Đạm Cà Mau do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1990/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Ban quản lý dự án Khí Điện Đạm Cà Mau do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1990/TCT-KKNgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1990/TCT-KKV/v khấu trừ thuế GTGT
Công văn 1940/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1940/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1940/TCT-KKNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1940/TCT-KKV/v hoàn thuế GTGT Hà
Công văn 1957/TCT-PC hướng dẫn bổ sung Công văn 4242/TCT-PC do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1957/TCT-PC hướng dẫn bổ sung Công văn 4242/TCT-PC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1957/TCT-PCNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1957/TCT-PCV/v hướng dẫn bổ sung Công
Công văn 1941/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1941/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1941/TCT-KKNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1941/TCT-KKV/v hoàn thuế GTGT Hà
Công văn 1903/TCT-KK về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh vũ trường do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1903/TCT-KK về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh vũ trường do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1903/TCT-KKNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1903/TCT-KKV/v chính sách thuế TTĐB
Công văn 1895/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào của văn phòng DED do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1895/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào của văn phòng DED do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1895/TCT-KKNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1895/TCT-KKV/v hoàn thuế GTGT đối với
Công văn 1889/TCT-DNL về hoàn thuế giá trị gia tăng Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1889/TCT-DNL về hoàn thuế giá trị gia tăng Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1889/TCT-DNLNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1889/TCT-DNLV/v hoàn thuế GTGT Nhà
Công văn 1864/TCT-KK về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1864/TCT-KK về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1864/TCT-KKNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1864/TCT-KKV/v khấu trừ, hoàn
Công văn 1854/TCT-KK về cấp mã số doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1854/TCT-KK về cấp mã số doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1854/TCT-KKNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1854/TCT-KKV/v cấp mã số doanh
Công văn 1853/TCT-KK về hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng của doanh thu “đồng bảo hiểm” do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1853/TCT-KK về hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng của doanh thu “đồng bảo hiểm” do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1853/TCT-KKNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Nam BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1853/TCT-KKV/v hạch toán và kê

Bùi Văn Nam, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 14:14:18
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Bùi Văn Nam

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB