Bùi Xuân Khu, Lê Danh Vĩnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN hướng dẫn giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN hướng dẫn giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 18/2005/TTLT-BTM-BCNNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Xuân Khu, Lê Danh Vĩnh BỘ THƯƠNG MẠI-BỘ CÔNG NGHIỆP****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Thông tư liên tịch 07/2005/TTLT-BTM-BCN bổ sung Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-BTM-BCN hướng dẫn giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

Thông tư liên tịch 07/2005/TTLT-BTM-BCN bổ sung Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-BTM-BCN hướng dẫn giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 07/2005/TTLT-BTM-BCNNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Xuân Khu, Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Thông báo số 0301/2005/TM-DM về nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân đợt II năm 2005 do Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp cùng ban hành

Thông báo số 0301/2005/TM-DM về nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân đợt II năm 2005 do Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp cùng ban hành

Số hiệu: 0301/2005/TM-DMNgày ban hành: 09 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Bùi Xuân Khu, Lê Danh Vĩnh BỘ THƯƠNG MẠIBỘ CÔNG NGHIỆP****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 0301/2005/TM-DM Hà

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB