Cù Thị Hậu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 1322-QĐ/TLĐ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Tổng Liên đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 1322-QĐ/TLĐ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Tổng Liên đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1322-QĐ/TLĐNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1322 QĐ/TLĐ Hà Nội, ngày 07
Quyết định 1488/2001/QĐ–TLĐ về Quy chế quản lý tài chính - tài sản công đoàn do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 1488/2001/QĐ–TLĐ về Quy chế quản lý tài chính - tài sản công đoàn do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1488/2001/QĐ-TLĐNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 2001 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1488/2001/QĐ–TLĐ Hà Nội, ngày
Quyết định 293/2001/QĐ-TLĐ về tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ cơ quan liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 293/2001/QĐ-TLĐ về tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ cơ quan liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 293/2001/QĐ-TLĐNgày ban hành: 22 tháng 02 năm 2001 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 293/2001/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày
Quy định 1314/2000/QĐ-TLĐ về thưởng, phạt thu - nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quy định 1314/2000/QĐ-TLĐ về thưởng, phạt thu - nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1314/2000/QĐ-TLĐNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2000 Loại văn bản: Quy định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1314/2000/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày
Quy định 699/2000/QĐ-TLĐ về thu và phân phối tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quy định 699/2000/QĐ-TLĐ về thu và phân phối tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 699/2000/QĐ-TLĐNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2000 Loại văn bản: Quy định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 699/2000/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 12
Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4a/NQ-TLĐNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2000 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 4a/NQ-TLĐ Hà Nội, ngày 14 tháng
Công văn số 991/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chế độ chi tiêu về hội nghị, công tác phí, điện thoại

Công văn số 991/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chế độ chi tiêu về hội nghị, công tác phí, điện thoại

Số hiệu: 991/TLĐNgày ban hành: 10 tháng 08 năm 1998 Loại văn bản: Công văn Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 991/TLĐ V/v: Thực hiện chế độ chi tiêu

Cù Thị Hậu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/06/2023 13:27:18
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Cù Thị Hậu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB