Đàm Hữu Đắc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 3678/LĐTBXH-VP về phối hợp tuyên truyền và đặt Tạp chí, Báo của ngành tới xã, phường năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 3678/LĐTBXH-VP về phối hợp tuyên truyền và đặt Tạp chí, Báo của ngành tới xã, phường năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3678/LĐTBXH-VPNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3678/LĐTBXH-VPV/v
Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 30/2010/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 30/2010/TT-BLĐTBXH
Thông tư 29/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 29/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 29/2010/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/2010/TT-BLĐTBXH
Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE triển khai Quyết định 37/2010/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE triển khai Quyết định 37/2010/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1832/LĐTBXH-BVCSTENgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 699/QĐ-LĐTBXH năm 2010 phê duyệt dự án Tăng cường kỹ năng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 699/QĐ-LĐTBXH năm 2010 phê duyệt dự án Tăng cường kỹ năng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 699/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 699/QĐ-LĐTBXH Hà
Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1622/LĐTBXH-TCDNNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 627/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 627/QĐ-LĐTBXH Hà
Quyết định 228/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 228/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 228/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 11 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 228/QĐ-LĐTBXH Hà
Quyết định 229/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 229/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 229/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 11 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 229/QĐ-LĐTBXH Hà
Quyết định 227/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 227/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 227/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 11 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 227/QĐ-LĐTBXH Hà
Công văn 484/LĐTBXH-BVCSTE hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 484/LĐTBXH-BVCSTE hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 484/LĐTBXH-BVCSTENgày ban hành: 11 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Công văn 331/LĐTBXH-VP về tăng cường điều tra, khảo sát đón thêm trẻ vào các nhà gia đình Làng trẻ em SOS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 331/LĐTBXH-VP về tăng cường điều tra, khảo sát đón thêm trẻ vào các nhà gia đình Làng trẻ em SOS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 331/LĐTBXH-VPNgày ban hành: 29 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 331/LĐTBXH-VPV/v
Công văn 167/LĐTBXH-KHTC chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra trong đấu thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án đầu tư và xây dựng do Bộ quản lý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 167/LĐTBXH-KHTC chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra trong đấu thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án đầu tư và xây dựng do Bộ quản lý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 167/LĐTBXH-KHTCNgày ban hành: 15 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 167/LĐTBXH-KHTCV/v
Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 45/2009/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số:
Quyết định 1770/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Tăng cường năng lực xây dựng và quản lý chính sách giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp và phân tích các thay đổi liên quan đến phân bố thu nhập trong điều kiện phát sinh những thách thức mới” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1770/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Tăng cường năng lực xây dựng và quản lý chính sách giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp và phân tích các thay đổi liên quan đến phân bố thu nhập trong điều kiện phát sinh những thách thức mới” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1770/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đàm Hữu Đắc BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1770/QĐ-LĐTBXH Hà

Đàm Hữu Đắc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 20:05:53
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đàm Hữu Đắc

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB