Đặng Hạnh Thu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 2416/BTC-TCT về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng uỷ thác xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 2416/BTC-TCT về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng uỷ thác xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2416/BTC-TCTNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2416/BTC-TCTV/v thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT
Công văn 1101/BTC-TCT giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 1101/BTC-TCT giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1101/BTC-TCTNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1101/BTC-TCTV/v Giảm thuế suất thuế GTGT Hà
Công văn 1072/BTC-TCT về thủ tục áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 1072/BTC-TCT về thủ tục áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1072/BTC-TCTNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1072/BTC-TCTV/v thủ tục áp dụng Hiệp định
Công văn 17777/BTC-TCT gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dệt may, da giày do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 17777/BTC-TCT gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dệt may, da giày do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17777/BTC-TCTNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17777/BTC-TCTV/v gia hạn nộp thuế TNDN đối với
Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17665/BTC-TCTNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17665/BTC-TCTV/v thực hiện Thông tư số
Công văn 12866/BTC-TCT về việc chính sách thuế và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 12866/BTC-TCT về việc chính sách thuế và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12866/BTC-TCTNgày ban hành: 14 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 12866/BTC-TCTV/v chính sách thuế và
Công văn 11971/BTC-TCT về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 11971/BTC-TCT về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11971/BTC-TCTNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 11971/BTC-TCTV/v: Thuế TNCN đối với chủ doanh
Công văn số 11660/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hoá do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 11660/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hoá do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11660/BTC-TCTNgày ban hành: 20 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 11660/BTC-TCTV/v: chính sách thuế TNDN đối
Công văn số 11333/BTC-TCT về việc thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 11333/BTC-TCT về việc thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11333/BTC-TCTNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 11333/BTC-TCTV/v: thời gian áp dụng thuế suất
Công điện 40/TCT-VP về việc gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31/12/2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Công điện 40/TCT-VP về việc gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31/12/2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 40/TCT-VPNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 40/TCT-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm
Công văn số 2505/TCT-PC về việc khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần FPT do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn số 2505/TCT-PC về việc khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần FPT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2505/TCT-PCNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 2505/TCT-PC V/v kê khai thuế GTGT,
Công văn số 6170/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và sử dụng hoá đơn lẻ do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 6170/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và sử dụng hoá đơn lẻ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6170/BTC-TCTNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 6170/BTC-TCTV/v thuế GTGT, TNDN và việc sử
Công văn số 5966/BTC-TCT về việc xác định mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 5966/BTC-TCT về việc xác định mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5966/BTC-TCTNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 5966/BTC-TCTV/v xác định mức thuế khoán trong
Công văn số 1144/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn số 1144/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1144/TCT-CSNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1144/TCT-CSV/v ưu đãi thuế TNDN
Công văn số 757/TCT-PC về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp người nộp thuế kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn số 757/TCT-PC về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp người nộp thuế kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 757/TCT-PCNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 757/TCT-PCV/v xử lý vi phạm hành

Đặng Hạnh Thu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/10/2020 21:16:24
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đặng Hạnh Thu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB