Đặng Ngọc Chiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn số 597/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

Công văn số 597/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

Số hiệu: 597/TLĐNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 597/TLĐ V/v Hướng dẫn kế hoạch tổng
Công văn số 213/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2006

Công văn số 213/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2006

Số hiệu: 213/TLĐNgày ban hành: 13 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 213/TLĐ V/v Phát động thi đua chào
Công văn số 1598/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp hoạt động nhân chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Công văn số 1598/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp hoạt động nhân chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Số hiệu: 1598/TLĐNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1598/TLĐ V/v Phối hợp hoạt động
Thông tri 58/TTR-TLĐ năm 2004 hướng dẫn đóng và thu đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Thông tri 58/TTR-TLĐ năm 2004 hướng dẫn đóng và thu đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 58/TTR-TLĐNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 58/TTR-TLĐ Hà Nội, ngày 10
Hướng dẫn 2035/TLĐ năm 2002 về nhiệm vụ của công đoàn trong và sau khi chuyển DNNN thành Công ty Cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 2035/TLĐ năm 2002 về nhiệm vụ của công đoàn trong và sau khi chuyển DNNN thành Công ty Cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2035/TLĐNgày ban hành: 09 tháng 12 năm 2002 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2035/TLĐ Hà Nội, ngày 09 tháng
Hướng dẫn 1314/TLĐ năm 2002 về việc Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 1314/TLĐ năm 2002 về việc Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1314/TLĐNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 2002 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1314/TLĐ Hà Nội, ngày 23 tháng
Hướng dẫn số 1473-TLĐLĐ/TB về quy trình tiến hành thành lập Công đoàn Tổng Công ty do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn số 1473-TLĐLĐ/TB về quy trình tiến hành thành lập Công đoàn Tổng Công ty do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1473-TLĐLĐ/TBNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 1996 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1473-TLĐLĐ/TB Hà Nội,
Thông tri số 79-TLĐ về việc hướng dẫn thi hành một số điểm trong bản quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn lâm thời (ban hành kèm theo QĐ số 81/QĐ-TLĐ ngày 17/1/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Thông tri số 79-TLĐ về việc hướng dẫn thi hành một số điểm trong bản quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn lâm thời (ban hành kèm theo QĐ số 81/QĐ-TLĐ ngày 17/1/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 79-TLĐNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Đặng Ngọc Chiến TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 79-TLĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 6

Đặng Ngọc Chiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/03/2023 13:13:17
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đặng Ngọc Chiến

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB