Đặng Quốc Tiến, Đỗ Duy Thường, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân phố do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân phố do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNVNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đặng Quốc Tiến, Đỗ Duy Thường BỘ NỘI VỤ-UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc

Tin mới nhất Tag Đặng Quốc Tiến, Đỗ Duy Thường

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân phố do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi...

12/05/2005 2060

Tin xem nhiều nhất Tag Đặng Quốc Tiến, Đỗ Duy Thường

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân phố do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi...

12/05/2005 2060
Đặng Quốc Tiến, Đỗ Duy Thường, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 19/01/2021 09:56:38
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đặng Quốc Tiến, Đỗ Duy Thường

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB