Đặng Quốc Tiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn số 1392/BNV-TCPCP về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn số 1392/BNV-TCPCP về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1392/BNV-TCPCPNgày ban hành: 21 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1392/BNV-TCPCPV/v hướng dẫn chế độ phụ cấp
Quyết định 412/QĐ-BNV năm 2007 phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

Quyết định 412/QĐ-BNV năm 2007 phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

Số hiệu: 412/QĐ-BNVNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 412/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH
Công văn số 1337/BNV-CCVC về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn số 1337/BNV-CCVC về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1337/BNV-CCVCNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1337/BNV-CCVCV/v giải quyết chế độ
Công văn 2431/BNV-VP về xây dựng trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương 1 thuộc khu quy hoạch khối các trường đại học do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn 2431/BNV-VP về xây dựng trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương 1 thuộc khu quy hoạch khối các trường đại học do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2431/BNV-VPNgày ban hành: 13 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2431/BNV-VPV/v xây dựng trường Cao đẳng Văn
Công văn 2383/BNV-VP về thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng trong ngành TCNN do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn 2383/BNV-VP về thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng trong ngành TCNN do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2383/BNV-VPNgày ban hành: 09 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2383/BNV-VPV/v thực hiện Chỉ thị số 17 của
Công văn 789/BNV-TCBC về khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn 789/BNV-TCBC về khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 789/BNV-TCBCNgày ban hành: 29 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 789/BNV-TCBCV/v khảo sát đánh giá tình hình
Quyết định 02/2006/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội khoa học Kỹ thuật Cơ khí Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 02/2006/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội khoa học Kỹ thuật Cơ khí Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 02/2006/QĐ-BNVNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/2006/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ
Quyết định 01/2006/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Đông y Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 01/2006/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Đông y Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 01/2006/QĐ-BNVNgày ban hành: 13 tháng 01 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ******* Số: 01/2006/QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Hà Nội , ngày 13 tháng 01 năm 2006
Quyết định 124/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Nhạc sĩ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 124/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Nhạc sĩ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 124/2005/QĐ-BNVNgày ban hành: 21 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 124/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005
Quyết định 123/2005/QĐ-BNV phê duyệt Bản Điều lệ của Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh thuốc thú y Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 123/2005/QĐ-BNV phê duyệt Bản Điều lệ của Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh thuốc thú y Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 123/2005/QĐ-BNVNgày ban hành: 18 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ ***** Số: 123/2005/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do - Hạnh phúc ***** Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005
Quyết định 120/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 120/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 120/2005/QĐ-BNVNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ ***** Số: 120/2005/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do - Hạnh phúc ***** Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005
Quyết định 121/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Khoáng - Thạch học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 121/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Khoáng - Thạch học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 121/2005/QĐ-BNVNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 121/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005
Quyết định 122/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Địa hóa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 122/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Địa hóa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 122/2005/QĐ-BNVNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 122/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005
Quyết định 119/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Những người sưu tập tem ở Việt Nam (gọi tắt là Hội Tem Việt Nam) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 119/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Những người sưu tập tem ở Việt Nam (gọi tắt là Hội Tem Việt Nam) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 119/2005/QĐ-BNVNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 119/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm
Quyết định 111/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Kiến trúc sư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 111/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Kiến trúc sư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 111/2005/QĐ-BNVNgày ban hành: 01 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Tiến BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 111/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

Đặng Quốc Tiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/06/2023 23:43:25
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đặng Quốc Tiến

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB