Đặng Thanh Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 12/2013/TT-NHNNNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2013/TT-NHNN Hà
Quyết định 1289/QĐ-NHNN năm 2012 về lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Quyết định 1289/QĐ-NHNN năm 2012 về lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Số hiệu: 1289/QĐ-NHNNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1289/QĐ-NHNN Hà Nội,
Công văn 3772/NHNN-CSTT trả lãi đối với tiền gửi rút trước hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Công văn 3772/NHNN-CSTT trả lãi đối với tiền gửi rút trước hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3772/NHNN-CSTTNgày ban hành: 21 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3772/NHNN-CSTT V/v trả
Thông tư 10/2012/TT-NHNN quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 10/2012/TT-NHNN quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 10/2012/TT-NHNNNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2012/TT-NHNN Hà
Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá kèm theo Quyết định 60/2006/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá kèm theo Quyết định 60/2006/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 21/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá kèm theo Quyết định 60/2006/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá kèm theo Quyết định 60/2006/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 21/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2011/TT-NHNN Hà
Quyết định 360/QĐ-NHNN năm 2010 công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2009 – 31/12/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 360/QĐ-NHNN năm 2010 công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2009 – 31/12/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 360/QĐ-NHNNNgày ban hành: 25 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 360/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày
Thông tư 23/2009/TT-NHNN về việc thiết kế mẫu, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 23/2009/TT-NHNN về việc thiết kế mẫu, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 23/2009/TT-NHNNNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 23/2009/TT-NHNN Hà Nội,
Thông tư 17/2009/TT-NHNN hủy bỏ Quyết định 49/2006/QĐ-NHNN và Quyết định 19/2007/QĐ-NHNN về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 17/2009/TT-NHNN hủy bỏ Quyết định 49/2006/QĐ-NHNN và Quyết định 19/2007/QĐ-NHNN về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 17/2009/TT-NHNNNgày ban hành: 11 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2009/TT-NHNN Hà
Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 28/2008/QĐ-NHNNNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 28/2008/QĐ-NHNN Hà
Quyết định 25/2008/QĐ-NHNN về Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 25/2008/QĐ-NHNN về Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 25/2008/QĐ-NHNNNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 25/2008/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày
Quyết định 25/2008/QĐ-NHNN về Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 25/2008/QĐ-NHNN về Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 25/2008/QĐ-NHNNNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 25/2008/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày
Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN sửa đổi một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng theo các Quyếtđịnh 479/2004/QĐ-NHNN; 807/2005/QĐ-NHNN và 29/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN sửa đổi một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng theo các Quyếtđịnh 479/2004/QĐ-NHNN; 807/2005/QĐ-NHNN và 29/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/2008/QĐ-NHNNNgày ban hành: 15 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 02/2008/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày
Quyết định 41/2007/QĐ-NHNN về Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 41/2007/QĐ-NHNN về Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 41/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 41/2007/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày
Thông tư 02/2007/TT-NHNN sửa đổi khoản 5 Thông tư 07/2006/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính quy định tại Nghị định 16/2001/NĐ-CP và Nghị định 65/2005/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Thông tư 02/2007/TT-NHNN sửa đổi khoản 5 Thông tư 07/2006/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính quy định tại Nghị định 16/2001/NĐ-CP và Nghị định 65/2005/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 02/2007/TT-NHNNNgày ban hành: 21 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đặng Thanh Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2007/TT-NHNN Hà Nội, ngày 21 tháng 05

Đặng Thanh Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:32:40
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đặng Thanh Bình

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB