Đào Đình Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 3
Quyết định 39/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế công tác thông tin, dẫn đường và giám sát hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành.

Quyết định 39/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế công tác thông tin, dẫn đường và giám sát hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành.

Số hiệu: 39/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình THƯ VIỆN PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 39/2005/QĐ-BGTVT
Quyết định 1798/2005/QĐ-BGTVT về việc chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) thực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1798/2005/QĐ-BGTVT về việc chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) thực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1798/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1798/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 27
Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT về

Quyết định 29/2005/QĐ-BGTVT về "Quy chế công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 29/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình THƯ VIỆN PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 29/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội , Ngày
Quyết định 28/2005/QĐ-BGTVT về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra giao thông vận tải các cấp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 28/2005/QĐ-BGTVT về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra giao thông vận tải các cấp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 28/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 28/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 18
Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 25/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 13 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 13
Quyết định 23/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 23/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 23/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 23/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 30
Quyết định 22/2005/QĐ-BGTVT về Kỷ niệm chương

Quyết định 22/2005/QĐ-BGTVT về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giao thông vận tải" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 22/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình THƯ VIỆN PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 22/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội , Ngày
Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 20/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28
Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 06/2005/CT-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 06/2005/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng
Quyêt định 19/2005/QĐ-BGTVT về điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyêt định 19/2005/QĐ-BGTVT về điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 19/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 25 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 19/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25
Quyết định 18/2005/QĐ-BGTVT về trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 18/2005/QĐ-BGTVT về trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 18/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 24 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 24
Quyết định 17/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 17/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 17/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 21 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số 17/2005/QĐBGTVT Hà Nội, ngày 21
Chỉ thị 04/2005/CT-BGTVT về nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế, tổ chức xây dựng và quản lý khai thác đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 04/2005/CT-BGTVT về nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế, tổ chức xây dựng và quản lý khai thác đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 04/2005/CT-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/2005/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng
Quyết định 13/2005/QĐ-BGTVT về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 13/2005/QĐ-BGTVT về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 13/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 13/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 02
Quyết định 12/2005/QĐ-BGTVT về Điều lệ đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 12/2005/QĐ-BGTVT về Điều lệ đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 12/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 19 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 12/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 19

Đào Đình Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 01:20:27
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đào Đình Bình

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB