Đinh La Thăng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải

Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 08/CT-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 23
Thông tư 08/2013/TT-BGTVT sửa đổi QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa kèm theo Thông tư 70/2011/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 08/2013/TT-BGTVT sửa đổi QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa kèm theo Thông tư 70/2011/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 08/2013/TT-BGTVTNgày ban hành: 06 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2013/TT-BGTVT Hà Nội,
Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2013 nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2013 nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 04/CT-BGTVTNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 11
Thông tư 03/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 08/2012/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 03/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 08/2012/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 03/2013/TT-BGTVTNgày ban hành: 29 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2013/TT-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 3032/QĐ-BGTVT năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quản lý phương tiện cơ giới của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3032/QĐ-BGTVT năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quản lý phương tiện cơ giới của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3032/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3032/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày
Quyết định 2400/QĐ-BGTVT năm 2012 điều chuyển và ủy quyền quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2400/QĐ-BGTVT năm 2012 điều chuyển và ủy quyền quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2400/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 02 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2400/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 02
Quyết định 1571/QĐ-BGTVT năm 2012 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1571/QĐ-BGTVT năm 2012 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1571/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1571/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày
Quyết định 1529/QĐ-BGTVT năm 2012 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Quyết định 1529/QĐ-BGTVT năm 2012 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Số hiệu: 1529/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1529/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày
Quyết định 1207/QĐ-BGTVT năm 2012 sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1207/QĐ-BGTVT năm 2012 sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1207/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1207/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày
Thông tư 15/2012/TT-BGTVT Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 15/2012/TT-BGTVT Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 15/2012/TT-BGTVTNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2012/TT-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 650/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 650/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 650/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 27 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 650/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 27
Thông tư 09/2012/TT-BGTVT sửa đổi Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa kèm theo Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 09/2012/TT-BGTVT sửa đổi Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa kèm theo Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 09/2012/TT-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2012/TT-BGTVT Hà Nội,
Công văn 8604/BGTVT-PC về tổng kết 7 năm thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 8604/BGTVT-PC về tổng kết 7 năm thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 8604/BGTVT-PCNgày ban hành: 19 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8604/BGTVT-PC V/v: Tổng kết 7
Quyết định 2635/QĐ-BGTVT năm 2011 về Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2635/QĐ-BGTVT năm 2011 về Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2635/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2635/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16
Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 08/CT-BGTVTNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng

Đinh La Thăng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 14:11:56
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đinh La Thăng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB