Đỗ Hoàng Ân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 55/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND do Ủy ban nhân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND do Ủy ban nhân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 55/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 55/2007/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 56/2007/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định – Hoàng Mai – Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định – Hoàng Mai – Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 56/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** Số: 56/2007/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày
Quyết định 50/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 50/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 50/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI***** Số: 50/2007/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****** Hà Nội, ngày 02
Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 49/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** Số: 49/2007/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày
Quyết định 241/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được kèm theo Quyết định 01/2002/QĐ-UB và Quyết định 65/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 241/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được kèm theo Quyết định 01/2002/QĐ-UB và Quyết định 65/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 241/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 241/2006/QĐ-UBND
Quyết định 227/2006/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 227/2006/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 227/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 227/2006/QĐ-UBND
Quyết định 232/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đầu tư Dự án khu đô thị Nam Trung Yên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 232/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đầu tư Dự án khu đô thị Nam Trung Yên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 232/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:
Quyết định 228/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về xã hội hóa đầu tư phát triển, quản lý kinh doanh khai thác hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 228/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về xã hội hóa đầu tư phát triển, quản lý kinh doanh khai thác hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 228/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số:
Quyết định 159/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 159/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 159/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 159/2006/QĐ-UBND Hà
Quyết định 155/2006/QĐ-UBND về điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị - thành phố Giao Lưu - tỷ lệ 1/500; Địa điểm: xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn - huyện Từ Liêm; phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 155/2006/QĐ-UBND về điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị - thành phố Giao Lưu - tỷ lệ 1/500; Địa điểm: xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn - huyện Từ Liêm; phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 155/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 154/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị

Quyết định 154/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị "Thành phố Giao lưu", tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 154/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 154/2006/QĐ-
Quyết định 118/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Công báo Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 118/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Công báo Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 118/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 118/2006/QĐ-UBND
Quyết định 115/2006/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Xuân La Cổ Nhuế, ga Phú Diễn - Xuân Phương, tỷ lệ 1:500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Xuân La Cổ Nhuế, ga Phú Diễn - Xuân Phương, tỷ lệ 1:500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 115/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 115/2006/QĐ-UBND
Quyết định 113/2006/QĐ-UBND về quy chế tạm thời gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 113/2006/QĐ-UBND về quy chế tạm thời gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 113/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 113/2006/QĐ-UBND
Quyết định 112/2006/QĐ-UBND về Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND về Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi "Đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 112/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Ân UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 112/2006/QĐ-UBND Hà

Đỗ Hoàng Ân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 01:01:09
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đỗ Hoàng Ân

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB