Đỗ Hoàng Anh Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 35/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2010/TT-BTC hướng dẫn về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 35/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2010/TT-BTC hướng dẫn về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 35/2013/TT-BTCNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 01
Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 34/2013/TT-BTCNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 28
Thông tư 28/2013/TT-BTC điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 28/2013/TT-BTC điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 28/2013/TT-BTCNgày ban hành: 15 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15
Công văn 2275/BTC-TCHQ triển khai kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 2275/BTC-TCHQ triển khai kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2275/BTC-TCHQNgày ban hành: 20 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2275/BTC-TCHQ V/v triển khai kho
Công văn 2228/BTC-TCHQ về thành lập kho ngoại quan của Doanh nghiệp có vốn nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 2228/BTC-TCHQ về thành lập kho ngoại quan của Doanh nghiệp có vốn nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2228/BTC-TCHQNgày ban hành: 19 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2228/BTC-TCHQ V/v thành lập kho
Công văn 1052/BTC-TCHQ vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 1052/BTC-TCHQ vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1052/BTC-TCHQNgày ban hành: 21 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1052/BTC-TCHQ V/v vướng mắc trong
Công văn 18313/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 18313/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 18313/BTC-TCHQNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18313/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn thực
Thông tư 208/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 208/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 208/2012/TT-BTCNgày ban hành: 30 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 30
Thông tư 208/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 208/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 208/2012/TT-BTCNgày ban hành: 30 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 30
Công văn 16624/BTC-TCHQ hướng dẫn phân loại mặt hàng bộ ngắt mạch tự động do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 16624/BTC-TCHQ hướng dẫn phân loại mặt hàng bộ ngắt mạch tự động do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16624/BTC-TCHQNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16624/BTC-TCHQ V/v Hướng dẫn phân
Thông tư 207/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 1112/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 207/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 1112/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 207/2012/TT-BTCNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 207/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 29
Công văn 15407/BTC-TCHQ xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 15407/BTC-TCHQ xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15407/BTC-TCHQNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15407/BTC-TCHQ V/v xử lý nợ thuế Hà
Thông tư 182/2012/TT-BTC sửa đổi điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 182/2012/TT-BTC sửa đổi điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 182/2012/TT-BTCNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 25
Quyết định 2404/QĐ-BTC năm 2012 về Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 2404/QĐ-BTC năm 2012 về Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2404/QĐ-BTCNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 9
Công văn 11377/BTC-TCHQ gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 11377/BTC-TCHQ gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11377/BTC-TCHQNgày ban hành: 24 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11377/BTC-TCHQ V/v gia hạn nộp thuế

Đỗ Hoàng Anh Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 28/02/2021 07:23:30
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB