Đỗ Quang Trung, Nguyễn Danh Thái, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về Thể dục thể thao ở địa phương do Ủy ban thể dục thể thao - Bộ Nội vụ cùng ban hành

Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về Thể dục thể thao ở địa phương do Ủy ban thể dục thể thao - Bộ Nội vụ cùng ban hành

Số hiệu: 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNVNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đỗ Quang Trung, Nguyễn Danh Thái UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO-BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Tin xem nhiều nhất Tag Đỗ Quang Trung, Nguyễn Danh Thái

Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về Thể dục thể thao ở địa phương do Ủy ban thể dục thể thao - Bộ Nội vụ cùng ban hành

Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

30/03/2005 641
Đỗ Quang Trung, Nguyễn Danh Thái, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 15/04/2021 15:42:05
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đỗ Quang Trung, Nguyễn Danh Thái

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB