Đỗ Quang Trung, Trần Thị Trung Chiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y Tế- Bộ Nội Vụ ban hành

Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y Tế- Bộ Nội Vụ ban hành

Số hiệu: 08/2007/TTLT-BYT-BNVNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đỗ Quang Trung, Trần Thị Trung Chiến BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 11/2005/TTLT-BYT-BNVNgày ban hành: 12 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đỗ Quang Trung, Trần Thị Trung Chiến BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:

Đỗ Quang Trung, Trần Thị Trung Chiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:19:07
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đỗ Quang Trung, Trần Thị Trung Chiến

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB