Đỗ Quang Trung, Trương Đình Tuyển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTM-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thương mại địa phương do Bộ Thương mại - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTM-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thương mại địa phương do Bộ Thương mại - Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 08/2005/TTLT-BTM-BNVNgày ban hành: 08 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đỗ Quang Trung, Trương Đình Tuyển BỘ NỘI VỤ-BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Thông tư liên tịch 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương do Bộ thương mại-Ban tổ chức cán bộ chính phủ ban hành

Thông tư liên tịch 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương do Bộ thương mại-Ban tổ chức cán bộ chính phủ ban hành

Số hiệu: 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCPNgày ban hành: 27 tháng 01 năm 2000 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đỗ Quang Trung, Trương Đình Tuyển BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -
Thông tư liên tịch 27/TTLB năm 1996 về điều kiện kinh doanh tại cơ sở lưu trú du lịch và nhà hàng ăn uống do Bộ Thương mại - Tổng cục du lịch ban hành

Thông tư liên tịch 27/TTLB năm 1996 về điều kiện kinh doanh tại cơ sở lưu trú du lịch và nhà hàng ăn uống do Bộ Thương mại - Tổng cục du lịch ban hành

Số hiệu: 27/TTLBNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 1996 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đỗ Quang Trung, Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC DU LỊCH******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/TTLB

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB