Hà Ban, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 50/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản II, Điều 4 Quy định tạm thời Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 54/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản II, Điều 4 Quy định tạm thời Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 54/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 50/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 27 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Ban UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 50/2009/QĐ-UBND Kon Tum,
Quyết định 43/2009/QĐ-UBND về thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND về thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 43/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Ban UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 43/2009/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 30
Quyết định 24/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định phân cấp, uỷ quyền quản lý công tác tổ chức - cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định phân cấp, uỷ quyền quản lý công tác tổ chức - cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 24/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 02 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Ban UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 24/2009/QĐ-UBND Kon Tum, ngày
Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 02/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 13 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hà Ban ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 02/2009/CT-UBND Kon Tum, ngày 13
Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về chấn chỉnh công tác văn thư và giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về chấn chỉnh công tác văn thư và giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 09/2007/CT-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hà Ban UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 09/2007/CT-UBND Kon Tum, ngày 05 tháng

Hà Ban, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:30:52
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hà Ban

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB