Hồ Nghĩa Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 42/2011/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 42/2011/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 42/2011/TT-BGTVTNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2011/TT-BGTVT Hà Nội,
Thông tư 40/2011/TT-BGTVT về quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 40/2011/TT-BGTVT về quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 40/2011/TT-BGTVTNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2011/TT-BGTVT Hà Nội,
Thông tư 29/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định 57/2007/QĐ-BGTVT và Quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 29/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định 57/2007/QĐ-BGTVT và Quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 29/2011/TT-BGTVTNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2011/TT-BGTVT Hà Nội, ngày
Thông tư 13/2011/TT-BGTVT về sửa đổi liên quan đến thủ tục hành chính của quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng giao thông vận tải ban hành

Thông tư 13/2011/TT-BGTVT về sửa đổi liên quan đến thủ tục hành chính của quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 13/2011/TT-BGTVTNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/TT-BGTVT Hà Nội,
Thông tư 11/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quyết định 19/2007/QĐ-BGTVT về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 11/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quyết định 19/2007/QĐ-BGTVT về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 11/2011/TT-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/2011/TT-BGTVT Hà Nội,
Thông tư 33/2010/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 30/2009/TT-BGTVT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 33/2010/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 30/2009/TT-BGTVT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 33/2010/TT-BGTVTNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2010/TT-BGTVT Hà Nội,
Thông tư 31/2010/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 31/2010/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 31/2010/TT-BGTVTNgày ban hành: 01 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 31/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày
Thông tư 30/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 30/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 30/2010/TT-BGTVTNgày ban hành: 01 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 30/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày
Thông tư 29/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 29/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 29/2010/TT-BGTVTNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 29/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày
Quyết định 1605/QĐ-BGTVT năm 2010 đóng bến cảng Nhật Lệ thuộc cảng biển Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1605/QĐ-BGTVT năm 2010 đóng bến cảng Nhật Lệ thuộc cảng biển Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1605/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1605/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 11
Quyết định 1569/QĐ-BGTVT năm 2010 Chuyển Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1569/QĐ-BGTVT năm 2010 Chuyển Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1569/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 03 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1569/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 03
Quyết định 1456/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1456/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1456/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1456/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28
Quyết định 1457/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1457/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1457/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1457/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28
Thông tư 05/2010/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm thu phí sử dụng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 05/2010/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm thu phí sử dụng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 05/2010/TT-BGTVTNgày ban hành: 09 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 09
Thông tư 02/2010/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 02/2010/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 02/2010/TT-BGTVTNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 02/2010/TT-BGTVT Hà Nội,

Hồ Nghĩa Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 17:39:07
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hồ Nghĩa Dũng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB