Hồ Nghĩa Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 113/QĐ-BGTVT năm 2010 về việc chuyển QL.32 và QL.21 trên địa bàn thành phố Hà Nội về địa phương quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 113/QĐ-BGTVT năm 2010 về việc chuyển QL.32 và QL.21 trên địa bàn thành phố Hà Nội về địa phương quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 113/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 14 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 113/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng
Thông tư 01/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 01/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 01/2010/TT-BGTVTNgày ban hành: 11 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 01/2010/TT-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 3945/QĐ-BGTVT năm 2009 ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định 1315/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3945/QĐ-BGTVT năm 2009 ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định 1315/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3945/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3945/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 31
Công điện 103/CĐ-BGTVT chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, dịp Lễ hội Xuân Canh Dần 2010 do Bộ Giao thông vận tải điện

Công điện 103/CĐ-BGTVT chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, dịp Lễ hội Xuân Canh Dần 2010 do Bộ Giao thông vận tải điện

Số hiệu: 103/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 01 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 103/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 01 tháng
Thông tư 28/2009/TT-BGTVT về phương thức bay hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 28/2009/TT-BGTVT về phương thức bay hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 28/2009/TT-BGTVTNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 28/2009/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 10
Quyết định 3200/QĐ-BGTVT năm 2009 về Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3200/QĐ-BGTVT năm 2009 về Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3200/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 03 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 3200/QĐ-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 3120/QĐ-BGTVT năm 2009 bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3120/QĐ-BGTVT năm 2009 bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3120/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 3120/QĐ-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 2536/QĐ-BGTVT năm 2009 về Kế hoạch thực hiện giai đoạn I (đến năm 2011) Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2536/QĐ-BGTVT năm 2009 về Kế hoạch thực hiện giai đoạn I (đến năm 2011) Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2536/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2536/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 01
Quyết định 2472/QĐ-BGTVT năm 2009 về cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành đường bộ giai đoạn 2009-2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2472/QĐ-BGTVT năm 2009 về cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành đường bộ giai đoạn 2009-2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2472/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2472/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng
Quyết định 2414/QĐ-BGTVT năm 2009 về thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2414/QĐ-BGTVT năm 2009 về thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2414/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 18 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2414/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 18
Quyết định 2371/QĐ-BGTVT năm 2009 đổi tên Trung tâm Tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải thành Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2371/QĐ-BGTVT năm 2009 đổi tên Trung tâm Tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải thành Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2371/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 2371/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 12
Thông tư 12/2009/TT-BGTVT quy định chi tiết công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Thông tư 12/2009/TT-BGTVT quy định chi tiết công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 12/2009/TT-BGTVTNgày ban hành: 03 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/2009/TT-BGTVT Hà Nội, ngày
Công văn số 4393/BGTVT-TC về việc quyết toán kinh phí sự nghiệp năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn số 4393/BGTVT-TC về việc quyết toán kinh phí sự nghiệp năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4393/BGTVT-TCNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4393/BGTVT-TC V/v: Quyết toán kinh phí
Thông tư 10/2009/TT-BGTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 10/2009/TT-BGTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 10/2009/TT-BGTVTNgày ban hành: 24 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 10/2009/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 24
Thông tư 11/2009/TT-BGTVT quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 11/2009/TT-BGTVT quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 11/2009/TT-BGTVTNgày ban hành: 24 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 11/2009/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 24

Hồ Nghĩa Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 15:39:20
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hồ Nghĩa Dũng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB