Hoàng Đức Nghi, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Lao Động - Thương Binh và xã hội - Bộ tài chính- Uỷ ban dân tộc và miền núi ban hành

Thông tư 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Lao Động - Thương Binh và xã hội - Bộ tài chính- Uỷ ban dân tộc và miền núi ban hành

Số hiệu: 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMNNgày ban hành: 18 tháng 01 năm 2001 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Hoàng Đức Nghi, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH - UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

Tin mới nhất Tag Hoàng Đức Nghi, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng

Thông tư 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Lao Động - Thương Binh và xã hội - Bộ tài chính- Uỷ ban dân tộc và miền núi ban hành

Thông tư 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Lao Động -...

18/01/2001 1834

Tin xem nhiều nhất Tag Hoàng Đức Nghi, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng

Thông tư 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Lao Động - Thương Binh và xã hội - Bộ tài chính- Uỷ ban dân tộc và miền núi ban hành

Thông tư 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Lao Động -...

18/01/2001 1834
Hoàng Đức Nghi, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/10/2020 06:54:20
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Đức Nghi, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB