Hoàng Minh Phương, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông báo 23/TB-BTTTT kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông báo 23/TB-BTTTT kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 23/TB-BTTTTNgày ban hành: 08 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Hoàng Minh Phương BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/TB-BTTTT Hà Nội,

Hoàng Minh Phương, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/10/2020 01:04:23
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Minh Phương

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB