Hoàng Ngọc Thanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Thông báo số 65/BC-TLĐ về việc báo cáo tháng 11 năm 2004 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Thông báo số 65/BC-TLĐ về việc báo cáo tháng 11 năm 2004 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 65/BC-TLĐNgày ban hành: 30 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 65/BC-TLĐ Hà Nội, ngày 30
Hướng dẫn 1156/2000/HD-TLĐLĐVN về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 1156/2000/HD-TLĐLĐVN về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1156/2000/HD-TLĐLĐVNNgày ban hành: 22 tháng 11 năm 2000 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1156/HD-TLĐ Hà Nội,

Hoàng Ngọc Thanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 06:25:21
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Ngọc Thanh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB