Hoàng Trọng Hải, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND bổ sung Điều 1 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND bổ sung Điều 1 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trọng Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2013/QĐ-UBND
Chỉ thị 03/2013/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ thị 03/2013/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 03/2013/CT-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Trọng Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2013/CT-UBND Đắk
Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 02/2013/CT-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Trọng Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2013/CT-UBND Đắk
Quyết định 14/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 14/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trọng Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/2013/QĐ-UBND
Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 13/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trọng Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2013/QĐ-UBND
Quyết định 12/2013/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 12/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trọng Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2013/QĐ-UBND

Hoàng Trọng Hải, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/12/2022 19:43:22
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Trọng Hải

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB