Hoàng Trung Hải, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 585/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án

Quyết định 585/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Triển khai thực hiện quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010' do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 585/QĐ-TTgNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 585/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11
Công văn 479/TTg-KTN xử lý, sắp xếp lại trạm thu phí trên quốc lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 479/TTg-KTN xử lý, sắp xếp lại trạm thu phí trên quốc lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 479/TTg-KTNNgày ban hành: 02 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 479/TTg-KTN V/v xử lý, sắp xếp
Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2013 về mở Sân bay Thọ Xuân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2013 về mở Sân bay Thọ Xuân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 285/QĐ-TTgNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 285/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05
Công văn 159/TTg-QHQT gia hạn, điều chỉnh nội dung hoạt động và bổ sung vốn cho dự án do UNIDO tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 159/TTg-QHQT gia hạn, điều chỉnh nội dung hoạt động và bổ sung vốn cho dự án do UNIDO tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 159/TTg-QHQTNgày ban hành: 21 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 159/TTg-QHQT V/v gia hạn, điều
Quyết định 1829/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1829/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1829/QĐ-TTgNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1829/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07
Công văn 1631/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tài trợ giai đoạn 2012 - 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1631/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tài trợ giai đoạn 2012 - 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1631/TTg-QHQTNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1631/TTg-QHQT V/v phê duyệt
Công văn 1608/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung Danh mục dự án UNICEF tài trợ chính thức giai đoạn 2012-2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1608/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung Danh mục dự án UNICEF tài trợ chính thức giai đoạn 2012-2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1608/TTg-QHQTNgày ban hành: 05 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1608/TTg-QHQT V/v Phê duyệt bổ
Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1232/QĐ-TTgNgày ban hành: 07 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1232/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07
Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (Tỷ lệ 1/2000) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (Tỷ lệ 1/2000) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1083/QĐ-TTgNgày ban hành: 14 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1083/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14
Quyết định 851/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 851/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 851/QĐ-TTgNgày ban hành: 10 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 851/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng
Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2012 bổ sung nhân sự của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên minh Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2012 bổ sung nhân sự của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên minh Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 836/QĐ-TTgNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 836/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05
Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 808/QĐ-TTgNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 808/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29
Quyết định 729/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 729/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 729/QĐ-TTgNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 729/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng
Quyết định 522/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 522/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 522/QĐ-TTgNgày ban hành: 03 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng
Công điện 543/CĐ-TTg về dự án mở rộng, hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long) bị chậm tiến độ do Thủ tướng Chính phủ điện

Công điện 543/CĐ-TTg về dự án mở rộng, hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long) bị chậm tiến độ do Thủ tướng Chính phủ điện

Số hiệu: 543/CĐ-TTgNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Công điện Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 543/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng

Hoàng Trung Hải, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 01/12/2020 19:29:32
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Trung Hải

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB