Hoàng Văn Nghiên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 82/2004/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất nằm giữa Đường Lạc Long Quân và Đường Vành đai 2 (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đấttại Phường Phú Thượng và Phường Xuân La, Quận Tây Hồ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 82/2004/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất nằm giữa Đường Lạc Long Quân và Đường Vành đai 2 (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đấttại Phường Phú Thượng và Phường Xuân La, Quận Tây Hồ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 82/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 82/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 86/2004/QĐ-UB về việc lựa chọn nhà thầu đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 86/2004/QĐ-UB về việc lựa chọn nhà thầu đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 86/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 86/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 90/2004/QĐ-UB duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực Cửa Ô phía Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 90/2004/QĐ-UB duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực Cửa Ô phía Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 90/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 90/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 88/2004/QĐ-UB Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hạ Đình - Quận Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 88/2004/QĐ-UB Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hạ Đình - Quận Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 88/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 88/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 79/2004/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các xã: Lệ Chi, Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 79/2004/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các xã: Lệ Chi, Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 79/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 79/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 91/2004/QĐ-UB quy định quản lý kinh doanh nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 91/2004/QĐ-UB quy định quản lý kinh doanh nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 91/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 91/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 78/2004/QĐ-UB Phê duyệt Qui hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm Công nghiệp Thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các Xã: Lệ Chi, Kim Sơn-Huyện Gia Lâm-Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 78/2004/QĐ-UB Phê duyệt Qui hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm Công nghiệp Thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các Xã: Lệ Chi, Kim Sơn-Huyện Gia Lâm-Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 78/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 78/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 89/2004/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hạ Đình - Quận Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 89/2004/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hạ Đình - Quận Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 89/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 89/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 76/2004/QĐ-UB quy định quản lý thực hiện đầu tư các dự án cải tạo, xây dựng khu nhà ở và khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 76/2004/QĐ-UB quy định quản lý thực hiện đầu tư các dự án cải tạo, xây dựng khu nhà ở và khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 76/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 76/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 87/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời thí điểm về quản lý mua bán nhà ở tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 87/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời thí điểm về quản lý mua bán nhà ở tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 87/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 87/2004/QĐ-UB Hà Nội,
Quyết định 75/2004/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu (Phần quy hoạch kiến trúc - giao thông khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm Tỉ lệ 1/2000 Địa điểm: Xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thụy Phương - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 75/2004/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu (Phần quy hoạch kiến trúc - giao thông khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm Tỉ lệ 1/2000 Địa điểm: Xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thụy Phương - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 75/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 75/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 72/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 72/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 70/2004/QĐ/UB về việc Đổi tên Ban chỉ huy Chống lụt bão thành Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Quyết định 70/2004/QĐ/UB về việc Đổi tên Ban chỉ huy Chống lụt bão thành Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 70/2004/QĐ/UBNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 70/2004/QĐ/UB Hà Nội, ngày
Quyết định 67/2004/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Trung Văn tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 67/2004/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Trung Văn tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 67/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 67/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 66/2004/QĐ-UB Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Trung Văntại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội - tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 66/2004/QĐ-UB Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Trung Văntại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội - tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 66/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số; 66/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày

Hoàng Văn Nghiên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:39:54
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Văn Nghiên

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB