Hoàng Văn Thắng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 605/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 về phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 605/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 về phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 605/QĐ-BNN-TCTLNgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 792/BNN-TCTL kế hoạch diễn tập “phòng tránh bão, triều cường và tìm kiếm cứu nạn” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 792/BNN-TCTL kế hoạch diễn tập “phòng tránh bão, triều cường và tìm kiếm cứu nạn” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 792/BNN-TCTLNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 281/BNN-KH báo cáo bổ sung “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 281/BNN-KH báo cáo bổ sung “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 281/BNN-KHNgày ban hành: 23 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 281/BNN-KH
Công văn 4459/BNN-HTQT về đề án tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (COP2) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4459/BNN-HTQT về đề án tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (COP2) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4459/BNN-HTQTNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 4315/BNN-TCTL xin hỗ trợ gạo và kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4315/BNN-TCTL xin hỗ trợ gạo và kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4315/BNN-TCTLNgày ban hành: 19 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 2422/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trực thuộc Trung tâm Điều hành chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án Công trình Thủy lợi bờ Hữu ven sông Sài Gòn thuộc dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2422/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trực thuộc Trung tâm Điều hành chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án Công trình Thủy lợi bờ Hữu ven sông Sài Gòn thuộc dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2422/QĐ-BNN-XDNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 3385/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3385/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3385/BNN-TCTLNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 3372/BNN-TCTL về kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 253/TTg-KTTH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3372/BNN-TCTL về kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 253/TTg-KTTH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3372/BNN-TCTLNgày ban hành: 02 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 3311/BNN-TH đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3311/BNN-TH đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3311/BNN-THNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3311/BNN-TH
Quyết định 2325/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 tiếp nhận tài trợ và phê duyệt dự toán chi tiết hoạt động tập huấn cấp nước an toàn do WHO tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2325/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 tiếp nhận tài trợ và phê duyệt dự toán chi tiết hoạt động tập huấn cấp nước an toàn do WHO tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2325/QĐ-BNN-HTQTNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 2324/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 tiếp nhận kinh phí hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do AusAID tài trợ giai đoạn III của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2324/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 tiếp nhận kinh phí hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do AusAID tài trợ giai đoạn III của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2324/QĐ-BNN-HTQTNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 3250/BNN-KTHT về đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3250/BNN-KTHT về đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3250/BNN-KTHTNgày ban hành: 21 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 3209/BNN-CB báo cáo kết quả thực hiện Thông báo 224/TB-VPCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3209/BNN-CB báo cáo kết quả thực hiện Thông báo 224/TB-VPCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3209/BNN-CBNgày ban hành: 19 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3209/BNN-CB
Công văn 2575/BNN-TH báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2575/BNN-TH báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2575/BNN-THNgày ban hành: 15 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2575/BNN-TH
Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2567/BNN-XDNgày ban hành: 15 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Thắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2567/BNN-XD

Hoàng Văn Thắng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 20:14:45
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Văn Thắng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB