Hứa Ngọc Thuận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 08/2013/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 - 2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 08/2013/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 - 2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 08/2013/CT-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định số 1693/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016

Quyết định số 1693/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016

Số hiệu: 1693/QĐ-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1693/QĐ-UBND
Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công, viên chức đi nước ngoài do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công, viên chức đi nước ngoài do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 05/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 57/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 57/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2012/QĐ-UBND
Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 49/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 39/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 39/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 21/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 15/2012/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 và công tác tuyển sinh lớp đầu cấp phổ thông năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 15/2012/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 và công tác tuyển sinh lớp đầu cấp phổ thông năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 15/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/2010/CT-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/2010/CT-UBND TP.
Quyết định 13/2010/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 1, Điều 1 Quyết định 81/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận - huyện và trạm y tế phường - xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 1, Điều 1 Quyết định 81/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận - huyện và trạm y tế phường - xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 13/2010/QĐ-UBND
Công văn 458/UBND-VX về trợ cấp chăm lo Tết Canh Dần năm 2010 cho ngành Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 458/UBND-VX về trợ cấp chăm lo Tết Canh Dần năm 2010 cho ngành Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 458/UBND-VXNgày ban hành: 29 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 458/UBND-VXVề trợ
Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 04/2010/CT-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/CT-UBND TP. Hồ Chí
Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 392/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 392/QĐ-UBND TP. Hồ
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 13 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/QĐ-UBND

Hứa Ngọc Thuận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 09/02/2023 02:31:01
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hứa Ngọc Thuận

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB