Hứa Ngọc Thuận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Chỉ thị 23/2009/CT-UBND về tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 23/2009/CT-UBND về tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 23/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/2009/CT-UBND TP.
Công văn 6069/UBND-VX tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 6069/UBND-VX tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6069/UBND-VXNgày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6069/UBND-VXVề
Quyết định 88/2009/QĐ-UBND về thời gian nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 88/2009/QĐ-UBND về thời gian nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 88/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 88/2009/QĐ-UBND

Hứa Ngọc Thuận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/10/2020 00:42:57
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hứa Ngọc Thuận

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB