Huỳnh Đảm, Nguyễn Tấn Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Số hiệu: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVNNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Huỳnh Đảm, Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Tin xem nhiều nhất Tag Huỳnh Đảm, Nguyễn Tấn Dũng

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều...

17/04/2008 4863
Huỳnh Đảm, Nguyễn Tấn Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 18/05/2021 15:25:45
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Huỳnh Đảm, Nguyễn Tấn Dũng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB