Huỳnh Thị Nhân, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Trọng Điều, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNVNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2004 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Huỳnh Thị Nhân, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Trọng Điều BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do

Tin mới nhất Tag Huỳnh Thị Nhân, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Trọng Điều

Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các...

27/02/2004 639

Tin xem nhiều nhất Tag Huỳnh Thị Nhân, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Trọng Điều

Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các...

27/02/2004 639
Huỳnh Thị Nhân, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Trọng Điều, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:40:08
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Huỳnh Thị Nhân, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Trọng Điều

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB