Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Công Sự, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 24/2006/TTLT-BTC-VPCP hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2006 (APEC 2006) tại Việt Nam do Bộ Tài chính - Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông tư liên tịch 24/2006/TTLT-BTC-VPCP hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2006 (APEC 2006) tại Việt Nam do Bộ Tài chính - Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 24/2006/TTLT-BTC-VPCPNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Công Sự BỘ TÀI CHÍNHVĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005 do Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005 do Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 28/2005/TTLT/BTC-VPCPNgày ban hành: 12 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Công Sự BỘ TÀI CHÍNH-VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Công Sự, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:31:17
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Công Sự

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB