Khôngsố, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-da-gat-xca (1980).

Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-da-gat-xca (1980).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 1981 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ MA-DA-GAT-XCA (1980).
Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG)

Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 1980 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 (CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ) Các nước thành viên của công ước này: + Coi trọng những mục tiêu tổng quát ghi trong
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 1979 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ Những quốc gia tham gia Công ước: - Lưu ý rằng Hiến chương Liên hợp quốc khẳng định lại niềm tin
Nghị định thư năm 1979 về việc sửa đổi, bổ sung cho công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển, 1924, đã được nghị định thư năm 1968 bổ sung

Nghị định thư năm 1979 về việc sửa đổi, bổ sung cho công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển, 1924, đã được nghị định thư năm 1968 bổ sung

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 1979 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 1979 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN, 1924, ĐÃ ĐƯỢC NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 1968 BỔ
Hiệp định dưới hình thức trao đổi thư sửa đổi Hiệp định giữa Cộng đồng Châu Âu và CHXHCN Việt Nam về buôn bán hàng dệt may, ký tắt ngày 15 tháng 12 năm 1992 sửa đổi lần gần đây nhất dưới hình thức trao đổi thư ký tắt ngày 17 tháng 11 năm 1997.

Hiệp định dưới hình thức trao đổi thư sửa đổi Hiệp định giữa Cộng đồng Châu Âu và CHXHCN Việt Nam về buôn bán hàng dệt may, ký tắt ngày 15 tháng 12 năm 1992 sửa đổi lần gần đây nhất dưới hình thức trao đổi thư ký tắt ngày 17 tháng 11 năm 1997.

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 1979 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: HIỆP ĐỊNH HIỆP ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU VÀ CHXHCN VIỆT NAM VỀ BUÔN BÁN HÀNG DỆT MAY, KÝ TẮT NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM
Công ước bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân

Công ước bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 1979 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC BẢO VỆ AN TOÀN VẬT LIỆU HẠT NHÂN Các nước tham gia công ước này THỪA NHẬN quyền của tất cả các nước được phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân vì
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 1979 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** VĂN KIỆN CÔNG ƯỚC PARIS VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP(Thông qua ngày 20/3/1883, được sửa đổi tại Brussels ngày 14/12/1900, tại Washington ngày 2/6/1911, tại
Công ước về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, 1978

Công ước về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, 1978

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 1978 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, 1978 LỜI MỞ ĐẦU Các quốc gia tham gia Công ước này, Thừa nhận sự mong muốn ấn định bằng sự
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Sri Lanka

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Sri Lanka

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 03 tháng 03 năm 1978 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ SRILANKA (1978) Hiệp định thương mại giữa chính phủ nước Cộng hoà
Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Philipines (1978)

Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Philipines (1978)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 09 tháng 01 năm 1978 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ PHILIPINES (1978) Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ghi Nê xích đạo (1977).

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ghi Nê xích đạo (1977).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 20 tháng 09 năm 1977 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC KINH TẾ, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ GHI NÊ XÍCH ĐẠO
Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent

Số hiệu: khongsoNgày ban hành: 28 tháng 04 năm 1977 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** HIỆP ƯỚC BUDAPEST VỀ SỰ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VIỆC NỘP LƯU CHỦNG VI SINH NHẰM TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC VỀ PATENT(Được ký tại Budapest ngày 28.04.1977
Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976

Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 1976 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN HÀNG HẢI 1976 Các Quốc gia Thành viên của Công ước này, Nhận thức được mong muốn xác định bằng thoả thuận
Nghị quyết về việc sửa đổi Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc sửa đổi Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 1974 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: *** QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1974 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN
Nghị quyết về việc thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1975 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1975 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 1974 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: QUỐC HỘI******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Không số Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1974 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM

Khôngsố, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 18:44:57
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Khôngsố

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB