Kiều Đình Thụ, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 1173/VPCP-TCCV thực hiện nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 1173/VPCP-TCCV thực hiện nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1173/VPCP-TCCVNgày ban hành: 06 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1173/VPCP-TCCV V/v thực hiện
Thông báo 63/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 63/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 63/TB-VPCPNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 02
Công văn 200/VPCP-KNTN về tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 200/VPCP-KNTN về tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 200/VPCP-KNTNNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 200/VPCP-KNTN V/v tổ chức Hội
Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới phía Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới phía Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 278/TB-VPCPNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 278/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16
Thông báo 264/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 264/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 264/TB-VPCPNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 264/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng
Công văn 7754/VPCP-KNTN tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 8 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7754/VPCP-KNTN tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 8 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7754/VPCP-KNTNNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 7754/VPCP-KNTNV/v tổ chức Đối
Công văn 6932/VPCP-PL thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về việc điều chỉnh thời gian trình văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6932/VPCP-PL thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về việc điều chỉnh thời gian trình văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6932/VPCP-PLNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6932/VPCP-PLV/v thông báo ý kiến
Công văn 6848/VPCP-KTTH báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6848/VPCP-KTTH báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6848/VPCP-KTTHNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6848/VPCP-KTTHV/v báo cáo của CP
Công văn 6801/VPCP-KTTH báo cáo Chương trình rà soát sâu về phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6801/VPCP-KTTH báo cáo Chương trình rà soát sâu về phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6801/VPCP-KTTHNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6801/VPCP-KTTHV/v báo cáo Chương
Công văn 4061/VPCP-KNTN giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Nga (tỉnh Hậu Giang) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4061/VPCP-KNTN giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Nga (tỉnh Hậu Giang) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4061/VPCP-KNTNNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4061/VPCP-KNTNV/v giải quyết
Công văn 3995/VPCP-KNTN kết quả tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 7 với các nhà tài trợ quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3995/VPCP-KNTN kết quả tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 7 với các nhà tài trợ quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3995/VPCP-KNTNNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3995/VPCP-KNTNV/v kết quả tổ chức
Công văn 3469/VPCP-KNTN xử lý sau thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3469/VPCP-KNTN xử lý sau thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3469/VPCP-KNTNNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3469/VPCP-KTNV/v xử lý sau thanh
Công văn 1329/VPCP-KNTN giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Trường (tỉnh Bình Định) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 1329/VPCP-KNTN giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Trường (tỉnh Bình Định) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1329/VPCP-KNTNNgày ban hành: 03 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1329/VPCP-KNTNV/v giải quyết
Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tài phán hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tài phán hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 52/TB-VPCPNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 52/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm
Công văn 1095/VPCP-KNTN về kết quả kiểm tra khiếu nại của ông Lê Văn Sáng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 1095/VPCP-KNTN về kết quả kiểm tra khiếu nại của ông Lê Văn Sáng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1095/VPCP-KNTNNgày ban hành: 23 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1095/VPCP-KNTNV/v kết quả kiểm

Kiều Đình Thụ, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:36:56
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Kiều Đình Thụ

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB